กฏทรงมวล (Law of Mass Conversation)

posted on 23 Dec 2008 14:08 by chemistryquiz in Analytical-chemistry

ลาวัวซิเอร์  เป็นผู้ตั้งกฏนี้ขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1774 ใจความว่า

"มวลของสารทั้งหมดก่อนทำปฏิกิริยาเท่ากับมวลของสารทั้งหมดหลังทำปฏิกิริยา"

ตัวอย่าง

นำน้ำจำนวน 20 กรัม ไปแยกด้วยไฟฟ้าไปได้สักครู่หนึ่ง พบว่าเมื่อเกิดก๊าซ H2 2 กรัม ก๊าซ O2 16 กรัม และเหลือน้ำอยู่ 2 กรัม จงแสดงให้เห็นว่าการเกิดปฏิกิริยานี้เป็นไปตามกฏทรงมวล

วิธีทำ

มวลสารก่อนเกิดปฏิกิริยา           =  มวลของน้ำ

                                              =  20 กรัม

มวลของสารหลังเกิดปฏิกิริยา     =  มวลของก๊าซ H2 + มวลของก๊าซ O2 + มวลของน้ำที่เหลือ

                                              =  2  +  16 + 2

                                              =  20 กรัม

จะเห็นว่า มวลของสารก่อนเกิดปฏิกิริยาเท่ากับมวลสารหลังเกิดปฏิกิริยา ซึ่งเป็นไปตามกฏทรงมวล

Comment

Comment:

Tweet

double wink

#6 By นิรนาม (125.26.107.197) on 2010-08-14 11:18

ขอบคุณค่ะconfused smile confused smile confused smile confused smile confused smile

#5 By ...... (183.89.219.150) on 2010-05-22 16:14


0562+

#4 By (124.121.74.182) on 2009-01-22 10:01

ควยconfused smile confused smile

#3 By 232 (124.121.74.182) on 2009-01-22 09:58

#2 By (124.121.74.182) on 2009-01-22 09:57

2151451458156154

#1 By (124.121.74.182) on 2009-01-22 09:57