สารละลาย (solution) หมายถึง สารเนื้อเดียวซึ่งเกิดจากการนำสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปมาผสมกันด้วยอัตราส่วนที่ไม่คงที่ และจะแสดงสมบัติของสารองค์ประกอบเดิมก้ำกึ่งกันตามอัตราส่วนการผสม

องค์ประกอบที่สำคัญของสารละลาย

  1. ตัวถูกละลาย (Solute)
  2. ตัวทำละลาย (Solvent)

หลักในการพิจารณาว่าสารใดจะเป็นตัวทำละลายหรือตัวถูกละลาย มีดังนี้

  1. ถ้าสารที่นำมาผสมกันนั้นมีลํกษณะเดียวกัน ให้ถือว่า สารที่มีปริมาณมากกว่าเป็นตัวทำละลาย สารที่มีปริมาณน้อยเป็นตัวถูกละลาย เช่น เหรียญบาท ประกอบด้วยทองแดง 75 เปอร์เซ็นต์ นิกเกิล 25 เปอร์เซ็นต์ ทองแดงจะเป็นตัวทำละลายและนิกเกิลเป็นตัวถูกละลาย
  2. ถ้าสารตที่นำมาผสมกันนั้นมีสถานะต่างกัน ให้ถือว่า สารที่มีสถานะเดียวกับสารละลายเป็นตัวทำละลาย เช่น น้ำ (ของเหลว) ผสมกับน้ำตาล (ของแข็ง) ได้น้ำเชื่อม เพราะฉนั้นน้ำจึงเป็นตัวทำละลาย

ตาราง แสดงการแบ่งชนิดของสารละลายโดยใช้สถานะเป็นเกณฑ์

สารละลายอิ่มตัว (saturated solution) หมายถึง สารละลายที่มีความเข้มข้นสูงที่สุด ณ อุณหภูมิหนึ่ง ๆ หรือ หมายถึง สารละลายที่มีอัตราส่วนของตัวถูกละลายต่อตัวทำละลายสูงที่สุด ณ อุณหภูมิหนึ่ง 

ความสามารถในการละลาย (solubility) หมายถึง ความเข้มข้นของสารละลาย ณ จุดอิ่มตัว ความสามารถในการละลายขึ้นอยู่กับ

  1. ชนิดของตัวทำละลาย
  2. ชนิดของตัวถูกละลาย
  3. อุณหภูมิ
  4. ความดัน

การเตรียมสารละลายอิ่มตัว สามารถเตรียมได้จากการผสมตัวถูกละลายลงในตัวทำละลาย เพิ่มปริมาณตัวทำละลายลงไปจนตัวทำละลายไม่สามารถละลายได้อีกที่อุณหภูมิห้อง จึงให้ความร้อนแก่สารละลายและเพิ่มปริมาณของตัวถูกละลายลงไปอีก เพิ่มจนไม่สามารถละลายได้อีกจึงหยุด

Comment

Comment:

Tweet

ัะ้ััีัีนรรนีรด    tongue tongue question embarrassed double wink sad smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile open-mounthed smile

#12 By เด็กเรียน (182.52.246.75|127.0.0.1, 182.52.246.75) on 2015-08-26 09:55

รานสนี้นนรน้น้นสีรรีาีรา่ีเีเรเี

่้รย้ร้ร 

#11 By (58.9.93.249|58.9.93.249) on 2015-08-22 18:30

น่าจะมีสารละลายไม่อิ่มตัวนะangry smile

#10 By (171.5.251.235|171.5.251.235) on 2015-08-17 20:24

confused smile confused smile

#9 By (49.230.75.131|49.230.75.131) on 2015-06-07 08:25

เลิกกัลนะ"P"   -3-    -W-

#8 By (1.10.253.53|1.10.253.53) on 2014-05-29 19:18

big smile embarrassed confused smile big smile open-mounthed smile confused smile sad smile angry smile tongue question embarrassed surprised smile wink double wink

#7 By (1.10.253.53|1.10.253.53) on 2014-05-29 19:16

................................angry smile

#6 By (1.10.253.53|1.10.253.53) on 2014-05-29 19:14

อยากเลิกกับพี่โอ๊ตไหม ???

#5 By sathida (180.183.173.181) on 2013-09-13 12:54

embarrassed embarrassed embarrassed งงฝุดๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

#4 By Bewiiz (::|10.10.0.16, 180.183.173.181) on 2013-09-13 12:52

สารละลายอิ่มตัว หมายถึง
สารละลายที่มีปริมาณตัวถูกละลายอยู่เต็มที่ จนไม่สามารถละลายต่อไปได้อีกแล้ว ณ อุณหภูมิขณะนั้น

สารละลายไม่อิ่มตัว หมายถึง
สารละลายที่ตัวถูกละลายสามารถจะละลายในตัวทำละลายได้อีกการละลายของ

surprised smile surprised smile

#3 By amy 1004116 (183.89.126.61) on 2011-05-13 10:33

ใช่ การบ้านอาจารย์ถามว่า สารละลายไม่อิ่มตัวsad smile

#2 By ิกา (183.89.126.61) on 2011-05-13 09:39

เอ่อ...ถ้ามีโพสต์เรื่องสารละลายไม่อิ่มตัวด้วยจะดีกว่านี้นะ --"sad smile

#1 By เด็กเรียน (124.122.44.133) on 2011-05-10 20:11