ของผสม

 1. อาจเป็นสารเนื้อเดียวหรือสารเนื้อผสมก็ได้
 2. เป็นสารไม่บริสุทธิ์
 3. เกิดจากการนำสารองค์ประกอบมาผสมกันโดยไม่ต้องอาศัยปฏิกิริยาเคมีช่วย
 4. มีสมบัติเป็นสมบัติเฉลี่ยของสารเดิม
 5. อัตราส่วนขององค์ประกอบไม่คงที่
 6. สามารถแยกออกเป็นองค์ประกอบเดิมได้ด้วยวิธีกล

สารประกอบ

 1. เป็นสารเนื้อเดียวเสมอ
 2. เป็นสารบริสุทธิ์
 3. เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาเคมีเท่านั้น และอาจเกิดความร้อน แสง เสียง หรือความร้อนอาจถูกดูดเข้าไป
 4. สมบัติแตกต่างจากสมบัติของสารองค์ประกอบเดิม
 5. อัตราส่วนขององค์ประกอบคงที่
 6. การแยกองค์ประกอบออกจากกันต้องใช้วิธีทางเคมี

Comment

Comment:

Tweet

อยากรู้ความต่างของสารประกอบกับธาตุด้วย confused smile confused smile confused smile confused smile big smile

#11 By Au (49.230.73.170|10.3.216.43, 49.230.73.170) on 2014-05-22 20:49

เข้าใจง่ายมากกค่ะ ตรงกับที่ต้องการรู้พอดี

#10 By Au (49.230.73.170|10.3.216.43, 49.230.73.170) on 2014-05-22 20:48

อยากรู้เกี๋ยวกับความเหมือนกันบ้างค่ะsurprised smile

#9 By madeena (113.53.172.236|113.53.172.236) on 2014-05-20 14:44

ทำไง

#8 By fffh (118.172.226.63) on 2011-11-02 19:15

Excellent & remarkable post!
I have been visiting various blogs for my term papers writing research. I have found your blog to be quite useful. Keep updating your blog with valuable information....... Regards

#7 By Term papers writing (182.178.74.75) on 2010-10-06 17:24

embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed

#6 By (119.31.121.72) on 2010-08-14 10:06

#5 By (119.31.121.72) on 2010-08-14 10:05

question question question

#4 By (203.172.217.138) on 2010-07-23 12:03

ได้ความรู้น้อยจังembarrassed

#3 By เทวดาเม้ารัก (202.149.25.225) on 2009-09-15 21:40

ได้ความรู้น้อยมากbig smile sad smile tongue question

#2 By คนเคยสวย (202.149.25.235) on 2009-09-08 21:17

ได้ความรู้น้อยมากbig smile

#1 By ดวงกมล สุวรรณเกิด (202.149.25.225) on 2009-09-08 21:15